• advertisement
   • Представяне на АТЛАС ЗА ЕВРОПЕЙСКА АРХИТЕКТУРА на издателство BRAUN

    2016-03-28 00:00:00

    ALTER Collective с любезната подкрепа на Посолство на Швейцария в България ви кани на представянето на АТЛАС ЗА ЕВРОПЕЙСКА АРХИТЕКТУРА на издателство BRAUN.
    Сборникът ще бъде представен от неговия съставител и редактор - Крис ван Уфелен.

    Презентацията ще бъде последвана от отворена дискусия за съвременна европейска архитектура с модератор Любо Георгиев, директор на ONE ARCHITECTURE WEEK.

    Свободен край с dj NoGood

    Кога: сряда, 30.03.2016, 19:00 часа
    Къде: ДНК | НДК
    Вход: свободен


    АТЛАС ЗА ЕВРОПЕЙСКА АРХИТЕКТУРА
    Европа винаги е била континент на културното многообразие, факт, който е силно забележим в нейното изкуство и архитектура. Въпреки това, обликът на европейските градове не е оформен само от традиционни и местни строителни форми. Mодерната европейска архитектура добави и широк обхват от строителни стилове. Всички те са повлияни по равно, както от регионални фактори като разнообразните климатични и ландшафтни зони на континента, така и от международните тенденции.
    Този атлас представя европейската архитектура в цялото й многообразие – от частни жилища през жилищни и офис комплекси до културни, образователни, научни и религиозни институции, както и инфраструктурни проекти. Неочаквани материали и модерен дизайн са представени наред с нови интерпретации на многовековни строителни традиции, докато съвременните методи се фокусират върху особено актуални теми като устойчивост, повторна употреба и методи за рециклиране. Компилацията на сгради от такъв широк обхват от типологии превръща този сборник не само в изчерпателна и генерална референтна работа, но преди всичко също в почти неизчерпаем източник на вдъхновение. В престижната селекция на издателство Браун са отличени и няколко сгради на български архитекти. 
    Отворената дискусия за съвременната европейска архитектура цели да обсъди същесвуващите тенденции, добрите практики от Европа и възможностите за налагането им у нас.

    Braun Publishing AG е издателство, специализирано в книги за архитектура, дизайн и градоустройство. Портфолиото им включва широка гама от научни заглавия и популярни произведения, както и с висококачествени илюстрирани книги и архитектурни гайдове. На годишна база издетелството публикува средно по 40 оригинални заглавия. Издателството поставя особен акцент както върху атрактивния концептуален дизайн на съдържанието на книгите, така и върху ясните концепции и високото качество на продукцията. Издателството развива различни пореди от книги с международен успех. 
    Europe has always been a continent of cultural diversity, a fact that is particularly reflected in its art and architecture. However, the appearance of European cities is not only shaped by traditional and local building forms, modern European architecture has also added a wide scope of constructional styles. These are influenced in equal terms by regional factors, such as the multifarious climatic and landscape zones of the continent, and international trends.